Rusk Big Box (18pcs)
350,000 VND
Rusk Big Box gồm 9 vị (18pcs)

Xoài tươi, Bơ lạc, Sen, Dừa

Rau mùi, Xoài, Cafe, Quế, Bơ đường