Rusk hộp Premium (8pcs)
190,000 VND

Rusk Premium bao gồm 4 vị:

Xoài tươi, Sen, Bơ lạc, Dừa