Rusk Cam 5pcs
105,000 VND
Bánh Rusk vị Cam của an nam palour sử dụng cam đặc sản Nghệ An(Bản Pha, Huyện Con Cuông) được canh tác theo phương pháp hoàn toàn tự nhiên.
 Hãy thưởng thức hương vị đậm đà của những trái cam được người dân Nghệ An tận tâm chăm sóc suốt một năm qua.
 ※Các hộ trồng cam tại Nghệ An được tổ chức JICA (Japan International Cooperation Agency) giúp đỡ trong khuôn khổ “Dự án Đa dạng hóa Sinh kế dựa vào Du lịch Di sản ở các làng nông, ngư nghiệp”.